Semalt: Si të ekstraktoni të dhënat nga faqet e internetit duke përdorur Heritrix dhe Python

Skrapimi i Uebit, i quajtur edhe si nxjerrja e të dhënave në internet është një proces i automatizuar i marrjes dhe marrjes së të dhënave gjysmë të strukturuara nga faqet e internetit dhe ruajtja e tij në Microsoft Excel ose CouchDB. Kohët e fundit, janë ngritur shumë pyetje në lidhje me aspektin etik të nxjerrjes së të dhënave në internet.

Pronarët e faqeve të internetit mbrojnë faqet e tyre të tregtisë elektronike duke përdorur robots.txt, një skedar që përfshin termat dhe politikat e scraping. Përdorimi i mjetit të duhur për scraping në internet siguron që të mbani marrëdhënie të mira me pronarët e faqeve të internetit. Sidoqoftë, serverët e pakontrolluar të uebfaqeve të pakontrolluara me mijëra kërkesa mund të çojnë në mbingarkesë të serverëve, duke i bërë ata të rrëzohen.

Arkivimi i skedarëve me Heritrix

Heritrix është një zvarritës i një cilësie të lartë në internet, i zhvilluar për qëllime të arkivimit në internet. Heritrix lejon që skuterat e uebit të shkarkojnë dhe arkivojnë skedarët dhe të dhënat nga rrjeti. Teksti i arkivuar mund të përdoret më vonë për qëllime scraping në internet.

Bërja e kërkesave të shumta për serverët e faqes në internet krijon shumë probleme për pronarët e faqeve të internetit të tregtisë elektronike. Disa scraper në internet priren të injorojnë skedarin robots.txt dhe të shkojnë përpara scraping pjesë të kufizuara të faqes. Kjo çon në shkelje të kushteve dhe politikave në internet, skenar që çon në një veprim juridik. për

Si të nxirrni të dhënat nga një faqe interneti duke përdorur Python?

Python është një gjuhë dinamike, programuese e orientuar drejt objektit, e përdorur për të marrë informacion të dobishëm në të gjithë rrjetin. Të dy Python dhe Java përdorin module të kodit me cilësi të lartë në vend të një udhëzimi të listuar gjatë, një faktor standard për gjuhët funksionuese të programimit. Në scraping në internet, Python i referohet modulit të kodit të cilit i referohet skedari i rrugës Python.

Python punon me biblioteka të tilla si Supë e bukur për të dhënë rezultate efektive. Për fillestarët, Supa e bukur është një bibliotekë e Python e përdorur për të analizuar të dy dokumentet HTML dhe XML. Gjuha e programimit Python është e pajtueshme me Mac OS dhe Windows.

Kohët e fundit, webmasterët kanë sugjeruar të përdorin zvarritësin Heritrix për të shkarkuar dhe ruajtur përmbajtje në një skedar lokal, dhe më vonë të përdorin Python për të shtypur përmbajtjen. Qëllimi kryesor i sugjerimit të tyre është të dekurajojnë veprimin e bërjes së miliona kërkesave për një server në internet, duke rrezikuar një performancë të faqes në internet.

Një kombinim i Scrapy dhe Python rekomandohet shumë për projektet e scraping në internet. Scrapy është një kornizë e shkrimit dhe e faqeve të shkruara në internet të shkruar nga Python, e përdorur për zvarritje dhe ekstrakt të dhëna të dobishme nga faqet. Për të shmangur dënimet e skrapimit të uebit, kontrolloni skedarin robots.txt të një faqe në internet për të verifikuar nëse scraping lejohet apo jo.

send email